صدای جنوب

se
مشخصات فنی پروژه
نام سایت: پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب
زبان برنامه نویسی: php
استفاده از HTML5:
استفاده از Css3:
استفاده از jQuery:
استفاده از BootStarp:
مدت زمان طراحی و برنامه نویسی: 5روز
آدرس وب سایت: پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب
میخوای متفاوت باشی؟!؟