ایده پیام

ideh
مشخصات فنی پروژه
نام سایت: سامانه پیام کوتاه ایده پیام
زبان برنامه نویسی: php
استفاده از HTML5:
استفاده از Css3:
مدت زمان طراحی و برنامه نویسی: 8 روز
آدرس وب سایت: سامانه پیام کوتاه ایده پیام
میخوای متفاوت باشی؟!؟